Kata-kata mutiara

Sesiapa yang Allah keluarkan dari kegelapan kepada cahaya, akan mendapati betapa terangnya kebenaran tersebut. Kerana cahaya tersebut akan menyingkap untuknya hakikat kebenaran, sehingga ia dapat mengetahui bahawa yang hak itulah yang hak dan yang bathil itulah yang bathil.
Asy-Syaikh ‘Abdullah al-‘Ubailan (Ulama Hadis ‘Arab Saudi).

Artikel di dalam blog ini sebahagiannya adalah diambil dari blog-blog lain yang menjadi pilihan saya sebagai koleksi untuk dimuatkan dalam blog ini dan sebagai perkongsian untuk semua. Manakala jika tidak dinyatakan sumber adalah artikel dari saya sendiri. Semoga mendapat manafaat.

Monday, April 25, 2011

SIAPAKAH AL-IMAM IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH? - Oleh Dr Maza

SIAPAKAH AL-IMAM IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH?
Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin
(sertai facebook DrMAZA.com)

Soalan: Prof Madya Dr Asri, saya suka membaca buku-buku agama. Walaupun saya tidak boleh membaca bahasa Arab, saya akan membaca dalam Bahasa Melayu atau Inggeris. Baru-baru saya ke Indonesia saya berjumpa buku hasil hasil karya Imam Ibn Qayyim dan saya beli sebuah karya beliau Zad al-Maad. Dengan membaca buku tersebut saya dapati banyak kefahaman saya yang kurang tepat. Apakah pendapat Dr Asri tentang beliau dan karya tersebut?

Jawapan Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin: Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah ialah seorang tokoh ilmuan Islam yang terkenal. Buku-buku beliau pada hari ini telah banyak diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu dan Indonesia. Beliau ialah Sham al-Din Abu Abd Allah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Hariz al-Zar‘i al-Dimasyqi. Dikenali dengan panggilan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Gelaran al-Jauziyyah itu berkaitan dengan pusat pengajian yang dibangunkan oleh Yusuf bin ‘Abd a-Rahman al-Jauzi (meninggal 656H) yang mana bapa Ibn al-Qayyim menjadi pengurusnya. Dilahirkan pada 7hb Safar pada tahun 691H di sebuah kampung sekitar 55 mil (batu dalam kiraan dahulu) dari Bandar Damsyik.

Kitab Zad al-Maad

Guru

Mempelajari hadis daripada al-Syihab al-Nabulusi, al-Qadi Taqiyy al-Din bin Sulaiman, Abu Bakr bin ‘Abd al-Daim, ‘Isa bin al-Mut‘im, Ismail bin Maktum, Fatimah bint Jauhar dan lain-lain. Beliau juga mempelajari ilmu-ilmu lain dalam Bahasa Arab, Fiqh dan al-Usul daripada berbagai-bagai guru seperti yang disebut dalam sumber-sumber kitab Tarajum dan Tarikh.

Namun episod yang paling penting dalam hidupnya adalah perguruannya dengan Syeikh al-Islam al-Hafizd Ibn Taimiyyah r.h. Beliau sentiasa mendampingi Ibn Taimiyyah sejak kepulangan Ibn Taimiyyah dari Mesir pada tahun 712H sehingga pada hari kewafatannya pada tahun 728H. Perdampingan beliau dengan Ibn Taimiyyah pada masa usianya masih muda dan penuh kemampuan untuk mengutip limpahan keluasan dan kematangan ilmu Syeikh al-Islam berkenaan. Kecintaannya kepada gurunya itu telah memenuhi hidupnya.

Seperti kita tahu, Ibn Taimiyyah seorang yang hebat. Sehingga al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (meninggal 852H) mensifatkan:

“Ibn Taimiyyah imam kepada semua para imam, keberkatan umat, yang sangat alim di kalangan ulama, pewaris para anbiya..” sehinggalah beliau menggelarnya sebagai “Syeikh al-Islam”. (Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Durar al-Kaminah,1/158-159, Beirut: Dar al-Jil).

Sementara tokoh penganalis rawi hadis iaitu al-Hafiz al-Zahabi (meninggal 748H) menyenaraikan Ibn Taimiyyah itu di dalam kitabnya Tazkirah al-Huffaz yang dikhaskan untuk para hafiz dalam hadis. Beliau menyebut:

“Ibn Taimiyyah: seorang syeikh, imam, al-`allamah (sangat alim), al-hafizd, seorang yang kritis, mujtahid, penafsir (al-Quran) yang mahir, beliau adalah Syeikh al-Islam…. dari lautan ilmu, dari para cendikiawan yang terbilang, dari golongan zuhud yang sukar dicari, dari tokoh-tokoh yang berani dan pemurah lagi mulia, dipuji oleh penyokong dan penentang” (Al-Imam al-Zahabi, Tazkirah al-Huffaz, 4/1496, India: Haidar Abad).

Limpahan ilmu Ibn Taimiyyah ini telah membanjiri kehidupan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Beliau begitu mencintai Ibn Taimiyyah sehingga al-Hafiz Ibn Hajar ketika memperkenalkan biodata Ibn al-Qayyim r.h berkata:

“Beliau seorang yang berani, luas ilmunya, pakar dalam dalam perbezaan pendapat dan mazhab-mazhab salaf. Kecintaannya kepada Ibn Taimiyyah telah mempengaruhinya sehingga dia tidak berbeza pendapat sedikit pun dengan Ibn Taimiyyah bahkan membela semua pendapatnya. Beliaulah yang telah meringkaskan buku-buku Ibn Taimiyyah dan menyebarkan ilmunya.. beliau dikurung dalam kubu bersama Ibn Taimiyyah selepas dihina dan dipukul atas unta yang dibawa mengeliling orang ramai. Apabila Ibn Taimiyyah meninggal dia dikeluarkan dari kurungan.. tempoh perdampingannya dengan Ibn Taimiyyah adalah sejak Ibn Taimiyyah pulang dari Mesir pada tahun 712H sehingga Ibn Taimiyyah meninggal”. ( Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Durar al-Kaminah, 4/401)

Demikian al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jauziyyah berkongsi menghadapi tribusi dakwah yang terpaksa dilalui oleh gurunya sehingga gurunya meninggal. Kata Ibn Hajar al-‘Asqalani:

“Ibn Taimiyyah terus dipenjara sehingga kembali ke rahmat Allah. Kepada Allah juga kembali segala urusan. Dia (Allah) memerhatikan mereka yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Hari kematian Ibn Taimiyyah itu menjadi bukti, manusia memenuhi jalan menyambut jenazahnya, orang Islam datang dari serata pelusuk. Mereka mengambil keberkatan dengan menghadiri jenazahnya, pada hari yang ditegakkan bukti, mereka semua ingin memegang pengusungnya sehingga patah kayunya. ( Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Durar al-Kaminah, 1/155).

Murid-Muridnya

Antara bukti kehebatan tokoh ilmuwan adalah hasil ilmiah yang tertonjol pada diri murid-murid yang mengambil ilmu daripadanya. Begitulah Ibn al-Qayyim terbukti kehebatannya menerusi murid-muridnya. Di sini disebutkan beberapa orang tokoh ilmuwan besar dalam bidang hadis yang lahir dari asuhan al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jauziyyah; al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali (meninggal 795H). Tokoh ilmuwan terbilang terutama dalam bidang hadis. Menghasilkan karangan-karangan yang masyhur termasuk Syarh Sunan al-Tirmizi. Juga al-Hafiz Ibn Kathir (meninggal 774H). Tokoh hadis, al-Tafsir bi al-Ma`thur dan sejarahwan yang terkenal. Antara karangannya yang terkenal al-Bidayah wa al-Nihayah, Tafsir al-Quran al-‘Azim, al-Fusul fi Sirah al-Rasul, Jami’ al-Masanid, Mukhtasar ‘Ulum al-Hadith dan lain-lain. Juga, al-Hafiz Ibn Qudamah al-Maqdisi atau dikenali dengan Ibn ‘Abd al-Hadi (meninggal 744H). Ilmuwan hadis yang terbilang. Menulis lebih daripada 70 karangan. Meninggal sebelum sempat berusia 40 tahun. Antara karangannya dalam bidang hadith al-‘Ilal.

Kewafatannya

Kata Ibn Rajab al-Hanbali:

“Beliau wafat waktu Isyak, malam Khamis pada 13hb Rejab 751H… Diiringi jenazahnya oleh manusia yang begitu ramai. Diperlihatkan untuknya mimpi-mimpi yang begitu banyak dan baik. Allah meredhainya. Sebelum meninggal, dia melihat al-Syeikh Taqiyy al-Din (Ibn Taimiyyah) dalam mimpinya. Dia bertanya mengenai kedudukan gurunya itu. Gurunya mengisyaratkan tentang kedudukannya melebihi sebahagian tokoh-tokoh yang besar. Kemudian Ibn Taimiyyah berkata: “Engkau hampir mencapai kedudukan kami, tetapi engkau sekarang pada peringkat Ibn Khuzaimah”. (Ibn Rajab al-Hanbali, Zail Tabaqat al-Hanabilah, 1/363).

Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani menerima kisah tersebut dan menyebutnya dalam al-Durar al-Kaminah:

“Teramat ramai yang menghadiri pengebumiannya. Diperlihatkan kepadanya mimpi-mimpi yang baik. Beliau menyebut sebelum kematiannya bahawa beliau melihat gurunya Ibn Taimiyyah dalam mimpinya. Beliau bertanya mengenai kedudukan gurunya itu, lalu dia menjawab bahawa beliau ditempatkan melebihi kedudukan beberapa tokoh yang besar dan “engkau hampir akan mencapai kedudukan itu, cumanya engkau berada pada peringkat Ibn Khuzaimah” (4/403).

Pujian Ulamak

Banyak pujian yang telah diungkap oleh ilmuwan-ilmuwan besar untuk al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jauziyyah ini. Antara mereka yang memuji beliau ialah tokoh-tokoh pengkaji Rijal (rawi hadis) seperti al-Zahabi, Ibn Rajab al-Hanzali, Ibn Nasir al-Dimasyqi, Ibn Hajar al-‘Asqalani dan lain-lain. Di sini memadai dipetik pujian al-Hafiz Ibn Kathir yang disebut oleh Ibn Hajar al’Asqalani dalam al-Durar al-Kaminah:

“Ibn Qayyim itu banyak bersolat, membaca al-Quran, baik akhlaknya, sangat penyayang, tidak hasad dan dengki. Aku tidak tahu sesiapa di zamannya yang lebih kuat ibadah daripadanya. Beliau bersolat sangat lama, memanjangkan rukuk dan sujudnya.. apabila selepas Solat Subuh beliau akan duduk ditempatnya dan berzikir sehingga matahari terbit lalu berkata: “inilah pagiku, jika aku tidak duduk maka hilanglah kekuatanku” (Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Durar al-Kaminah 4/401).


Sumber

Tuesday, April 19, 2011

Berbahayakah medan elektromagnet?

Rakyat Malaysia kini kian sedar dalam kehidupan seharian mereka terdedah kepada pelbagai ancaman sama ada bencana alam atau juga bencana buatan manusia.

Ketika bencana alam seperti banjir, tanah runtuh , hujan lebat dan juga tsunami datang tanpa diduga dan membawa petaka besar, kita membuat persiapan dengan membangunkan sistem amaran awal dan juga langkah-langkah paska bencana.

Pada masa sama, ledakan teknologi, penggunaan mesin dan jentera dibimbangi memberi kesan kepada kehidupan manusia. Manusia sukar mengelaknya kerana telah menjadi sebahagian daripada hidup mereka.

Ancaman laser, sinaran radiasi dan juga gelombang elektromagnet daripada peralatan ciptaan manusia kini menjadi isu sejagat yang hangat diperkatakan.

Satu lagi ancaman atau bahaya yang masih belum begitu diketahui umum ialah medan elektromagnet.

Adakah anda mengetahui apa itu medan elektromagnet dan sejauh manakah kesan buruk medan tersebut kepada manusia?

Sejauh manakah anda mengetahui tentang kewujudan medan elektromagnet (EMF) dalam kehidupan seharian kita.

Kita sering mendengar dan menyaksikan bantahan orang awam terhadap projek perluasan dan pengukuhan infrastruktur pembekalan elektrik akibat bimbang mengenai risiko kesihatan yang didakwa berpunca daripada pendedahan terhadap EMF.

Justeru, apakah EMF dan benarkah ia mampu meninggalkan kesan yang buruk terhadap kesihatan penerima pancaran medan tersebut.

Menurut Pensyarah Fakulti Perubatan, Universiti Malaya (UM), Prof. Dr. Ng Kwan Hoong, EMF terhasil apabila terdapatnya arus elektrik.

"Contoh mudah, ia terhasil apabila arus elektrik yang mengalir dalam talian kepada barangan elektrik yang sedang digunakan.

"Manakala medan elektrik (EF) terhasil apabila terdapat arus elektrik di dalam satu talian tetapi ia tidak digunakan," ujarnya.

Justeru, di mana sahaja terdapat arus elektrik maka EMF juga turut terdapat, namun dalam kuantiti yang berbeza.

Jelas beliau, sesuatu perkara atau bahan kimia mahupun kesan pancaran hanya akan memberikan kesan yang buruk kepada kesihatan manusia jika ia mampu berinteraksi dengan molekul biologi dalam badan.

Sekali gus mengubah struktur biologi tersebut kepada sesuatu yang berlainan.

"Antara kajian yang berkaitan kesan EMF kepada manusia adalah kajian epidemiologi.

"Ia merupakan kajian sama ada EMF mampu memberikan kesan yang buruk kepada manusia atau sebaliknya ," ujarnya.

Di negara ini, pancaran terbesar EMF dipercayai terhasil daripada jaringan kabel elektrik yang dibina merentasi bandar mahupun kawasan pendalaman bagi pengagihan bekalan kuasa berkenaan.

Jelas Ketua Kumpulan Sinaran Tidak Mengion (NIR), Bahagian Keselamatan Sinaran, Agensi Nuklear Malaysia, Dr. Wan Saffiey Wan Abdullah pula, terdapat dua jenis talian kuasa yang memancarkan gelombang EMF terbesar di negara ini.

"Pertama, talian atas yang digunakan secara meluas di Malaysia dan talian bawah tanah, yang digunakan pada kawasan tertentu berikutan kos pembinaannya yang lebih mahal," katanya.

Kedua-dua talian kuasa tersebut memancarkan gelombang pada frekuensi 50Hz di mana ia bergerak dengan kadar had laju cahaya 300,000 kilometer sesaat (km/s).

Manakala gelombang frekuensi tersebut mampu pergi sejauh 6,000 km.

Namun, gelombang tersebut akan menyusut dan mudah dihalang oleh bangunan dan juga tubuh badan manusia.

Malah, gelombang tersebut akan terus diserap oleh tubuh dan mampu memberikan kesan terhadap kesihatan jika terdedah secara berlebihan.

Biarpun begitu, pancaran gelombang EMF yang dihasilkan oleh talian, kuasa bervoltan tinggi yang terdapat di negara ini adalah sangat rendah berbanding medan magnet bumi iaitu sekitar 300 hingga 500 miliGauss.

Hasil pengukuran Agensi Nuklear Malaysia mendapati, kekuatan gelombang EMF berhampiran talian penghantar kuasa adalah berubah-ubah dari 0.3 miliGauss (0.03 microTesla) hingga 19.2 miliGauss (1.92 microTesla).

Ukuran tersebut diambil pada kawasan tanah tinggi di bawah talian penghantar kuasa.

Manakala bagi kawasan perumahan pada jarak 30 meter (m) dari talian penghantaran kuasa menunjukkan medan elektrik berkurangan sehingga 3.29 miliGauss (0.329 microTesla).

Sehingga kini, kajian epidemiologi EMF pada masa kini telah dirangka dengan amat teliti dan sesetengahnya melibatkan bilangan responden yang ramai.

Hasilnya, kajian yang dihasilkan memberikan petunjuk bahawa kesan dari pendedahan medan talian bervoltan tinggi adalah tidak konklusif.

Sementelah itu, sehingga kini saintis masih belum menemui bukti yang kukuh bahawa pancaran medan tersebut mampu memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia.

Malah ia turut diakui oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO).

Di dalam beberapa siri uji kaji terhadap tikus yang didedahkan dengan medan pada frekuensi 50Hz dan 60Hz dengan gelombang EMF setinggi 10,000 miliGauss masih mampu hidup sehingga beberapa keturunan tanpa ada sebarang kesan yang negatif.

Gelombang yang dipancarkan tersebut adalah beribu kali lebih tinggi dari EMF dari talian bervoltan tinggi yang terdapat di seluruh dunia.

Secara mudahnya, EMF boleh dihalang dan diserap oleh objek dan menurun dengan ketara di luar kawasan talian.

Malah, sehingga kini WHO mendapati tiada bukti konklusif kaitan gelombang EMF dan kesannya terhadap kesihatan.

Sehingga kini, pelbagai jenis kajian sedang dilaksanakan di serata dunia untuk mendapatkan bukti yang sahih bahawa EMF mampu memberikan kesan buruk terhadap kesihatan manusia.

Sumber

Saturday, April 16, 2011

Apa makna jalan Kapit-Sibu untuk orang Kapit ?

Kapit dari bot express.

Pengumuman sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan peruntukan sebanyak RM 90 Juta bagi membina jalan yang menghubungkan Kapit-Sibu sedikit sebanyak telah memberi sedikit sinar harapan kepada seluruh warga masyarakat Kapit tidak kira dari penyokong kerajaan atau pembangkang. Kapit yang sudah di kenali sebagai satu-satunya bahagian di Sarawak yang terputus hubungan jalanraya dengan dunia luar yang hanya boleh dihubungi melalui sungai dengan menggunakan bot expres Sungai Rajang yang mengambil masa 3 jam dari Sibu.

Walaupun sebelum ini telah banyak kali ura-ura pembinaan jalan telah pun di war-warkan, namun sehingga sekarang masih tidak nampak proses untuk membina jalan tersebut termasuk pengumuman oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia Datuk Seri Mohd Shafie Apdal pada 2009 (sumber) yang berjanji akan memulakan pembinaan jalan tersebut iaitu pembinaan jalan raya Nanga Tada-Ngemah-Kapit yang menelan belanja sebanyak RM174 juta dan jalan raya Song-Kapit sebanyak RM152 juta.yang sepatutnya bermula pada tahun 2010 dengan menggunakan peruntukan dari bajet 2010.

Jom ke Sibu

Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Mungkin itulah yang boleh dikatakan apabila melihat realiti sebenar masyarakat ini. Dari kejauhan mungkin sudah dapat agak kesusahan yang dialami oleh masyarakat kapit yang rata-rata terdiri dari golongan yang berpendapatan rendah dengan kehidupan yang ala kadar, mungkin ada yang sekadar cukup untuk makan. Ini dapat saya perhatikan sendiri pada kebanyakan pelajar saya yang ibubapa atau penjaga mereka bekerja sebagai petani ataupun bekerja di kem balak dengan pendapatan antara RM200-RM400 sebulan.

Pemandangan sekitar pasar Kapit.

Perjalanan dengan menggunakan bot ekspres dari Kapit-Sibu memerlukan tambang minima RM20 satu hala bermakna RM40 pergi dan balik. Apalah daya mereka yang tidak berkemampuan untuk menggunakan satu-satunya kemudahan untuk keluar dari Kapit ke tempat lain, tambahan pula mereka perlu mencari tempat penginapan apabila sampai di Sibu. Tanpa ada pilihan menyebabkan mereka “terkurung” sekitar Kapit dan ada yang tidak pernah keluar dari Kapit untuk masa yang lama disebabkan oleh faktor kewangan.

Jalan Kapit-Sibu pelengkap demi masa depan mereka.

Salah satu kesan yang paling ketara oleh sebab faktor berada di kawasan luar bandar yang terputus hubungan adalah tahap kesedaran serta perkembangan pelajar tentang dunia luar begitu lemah sekali apatah lagi kesedaran terhadap pendidikan. Pelajar-pelajar ini cuma mengetahui apa yang ada di sekitar mereka sahaja. Mereka sudah disetkan barangkali selepas mereka tamat belajar, mereka akan meneruskan hidup seperti orang tua mereka dan tidak perlu keluar dari daerah ini. .Pelajar-pelajar yang telah biasa dengan kehidupan pedalaman ini kebanyakannya amat lemah sekali dalam pelajaran dan boleh dilihat dalam keputusan peperiksaan setiap tahun. Mereka tidak merasakan dengan pendidikan itu boleh mengubah hidup dan masa depan mereka.

Inilah antara peranan dan cabaran guru-guru yang berkhidmat di bahagian Kapit ini dalam menghadapi situasi pelajar kami disebabkan oleh faktor ketiadaan jalan raya. Bukanlah bermakna kami mencari alasan atau mengelakkan diri dari tanggungjawab disebabkan oleh faktor ini. Memang setiap masa telah bermacam-macam aktiviti telah dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk mereka, tetapi dengan adanya jalan Kapit-Sibu akan lebih terbuka lagi kawasan Kapit ini dari segi ekonomi serta pembangunan lain dan dapat mempertingkatkan lagi tahap pemikiran masyarakat terutama sekali golongan pelajar agar setanding dengan rakan-rakan mereka di bahagian lain. Insya Allah.

Akhir sekali, saya menyambut baik dan mengalu-alukan sebarang usaha pembinaan jalanraya Kapit-Sibu untuk kepentingan seluruh masyarakat Kapit.

Nota :

Penulis adalah seorang guru yang berkhidmat di sekolah menengah di bahagian Kapit.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...